Ured MEDIA Hrvatske organizira webinar o pozivima za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata

U organizaciji DKE – Ureda MEDIA Hrvatske održat će se webinarkoji se odnosi na pozive namijenjene prijavama pojedinačnih i skupnih projekata. Događanje će se odvijati 22. listopada s početkom u 10:30 sati.
EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) nedavno je objavila nove pozive usmjerene na potporu za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata. Hrvatska se, vrlo brzo nakon ulaska u Potprogram MEDIA, uspjela pozicionirati i nametnuti svojim rezultatima u odnosu prema drugim članicama, posebno u kategorijama poziva za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata. U razdoblju od 2014. do danas hrvatski su korisnici, unatoč iznimno visokim kriterijima što ih zahtijeva ispunjavanje određenih uvjeta poziva, uspjeli osigurati ukupan iznos od 4 milijuna eura.
Sudionici webinaramoći će steći detaljniji uvid u smjernice poziva za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata (s naglaskom na tzv. tips&tricks), bit će upućeni u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitog filmskog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA te će im biti pružena pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica, uz isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse.
Radi što bolje pripreme za webinarvažno je imati uvid u smjernice poziva:
Pojedinačni projekti
Skupni projekti

Rokovi prijava za pojedinačne projekte: 13. 11. 2019. do 17 sati te 12. 5. 2020. do 17 sati!
Rok prijave za razvoj skupnih projekata: 4. 2. 2020. do 17 sati!
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji se žele prijaviti za webinarda nam, najkasnije do 21. listopada o. g., pošalju svoje kontakte, uključujući e-poštu, kako bismo na vrijeme proslijedili upute za sudjelovanje u događanju:martina.petrovic@mediadesk.hr.