Tamara Babun u Izvršnom odboru Međunarodnog saveza udruženja filmskih producenata

Hrvatska producentica Tamara Babun pozvana je da se pridruži Izvršnom odboru Međunarodnog saveza udruženja filmskih producenata (FIAPF, Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) na mandat od dvije godine. 'Hrvatska udruga producenata (HRUP) već je više godina članica FIAPFa. Posljednjih nekoliko godina HRUP je imao odličnu suradnju s kolegama iz FIAPFa na pitanjima koja su zajednička svim filmskim producentima u zemljama članicama, recentnije najviše u pogledu novih direktiva EU. FIAPF je također iskazao bezrezervnu podršku hrvatskim producentima u doba najveće krize sustava financiranja kinematografije. FIAPF je prije ovogodišnjeg sastanka u Cannesu primao od svojih članica nominacije za članove u Izvršnom odboru. Tako je UO HRUPa nominirao mene i ta je nominacija prihvaćena. Moj će angažman podrazumijevati zasigurno još redovitiju komunikaciju HRUPa i FIAPFa, te nastavak i inteziviranje rada na pitanjima od zajedničkog interesa.', rekla je tim povodom Tamara Babun.
Međunarodni savez udruženja filmskih producenata (FIAPF) osnovan je 1933. godine, a okuplja 34 organizacije iz 27 zemalja svijeta. Cilj im je zastupati zajedničke ekonomske, pravne i regulatorne interese filmskih i TV produkcija sa pet kontinenata na kojima djeluju. Tako, između ostalog, FIAPF pomaže formirati politike i koordinirati akcije po pitanju zakonskih odredaba vezanih uz zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva, razvoja digitalnih tehnologija i njihovog utjecaja na vrijednost audiovizualnog sektora, regulaciju medija, pitanja trgovine i ostalih stvari koje su važne za cjelokupnu industriju. FIAPF se bavi i akreditiranjem te regulacijom međunarodnih filmskih festivala. Od 2009. godine na čelu ovog Međunarodnog saveza je producent Luis Alberto Scalella.