Prijedlog odluke Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

HRVATSKI SABOR
Odbor za informiranje,
informatizaciju i medije
KLASA: 021-13/12-07/45
URBROJ: 6521-22-12-15
Zagreb, 25. listopada 2012.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA
SABORA

Na temelju članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12), a u vezi članka 118. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskome saboru

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Navedeni Prijedlog utvrdio je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine. Za izvjestitelja koji će na sjednici Hrvatskoga sabora obrazložiti Prijedlog, Odbor je odredio Branka Vukšića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Vukšić


Privitak: Prijedlog odluke s obrazloženjem


PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje se GORAN RADMAN.

O b r a z l o ž e n j e:
Sukladno članka 22. stavku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, broj 76/12) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora pokrenuo je postupak imenovanja, te je 16. srpnja 2012. godine objavio javni natječaj za izbor Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Na svojoj 10. sjednici održanoj 9. listopada 2012. godine, Odbor je razmotrio sve kandidature pristigle na natječaj, te utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor Glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i natječajem. Sa svim kandidatima obavljen je razgovor na 11. sjednici Odbora, održanoj 16., 17. i 18. listopada 2012. godine.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora na svojoj 12. sjednici, održanoj 25. listopada 2012. godine predložio je Gorana Radmana za Glavnog ravnatelja HRT-a, te je u skladu sa člankom 19.a stavkom 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, broj 137/10 i 76/12) većinom glasova ( sa 7 glasova ”ZA” i 3 glasa ”PROTIV”) utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.