Prijedlog odluke Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

HRVATSKI SABOR
Odbor za informiranje,
informatizaciju i medije
KLASA: 021-13/12-07/44
URBROJ: 6521-22-12-25
Zagreb, 25. listopada 2012.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA
SABORA

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12), a u vezi članka 118. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskome saboru

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Navedeni Prijedlog utvrdio je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine. Za izvjestitelja koji će na sjednici Hrvatskoga sabora obrazložiti Prijedlog, Odbor je odredio Branka Vukšića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Vukšić


Privitak: Prijedlog odluke


PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU O IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Za članove Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenuju se:

- doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC
- GORAN KRMPOTIĆ.


HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko


O b r a z l o ž e n j e:
Na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12), a u vezi s člankom 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 76/12) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora pokrenuo je postupak za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora HRT-a, te je 16. srpnja 2012. godine objavio javni natječaj za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a. Na svojoj 10. sjednici održanoj 9. listopada 2012., Odbor je razmotrio sve kanditure pristigle na natječaj, te je utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a propisanim Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i natječajem. Svi kandidati s liste bili su pozvani na razgovor sa članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Razgovor s kandidatima koji su se odazvali pozivu bio je obavljen na 11. sjednici Odbora, održanoj 16., 17. i 18. listopada 2012. godine.
Na svojoj 12. sjednici, održanoj 25. listopada 2012. godine Odbor za informiranje, informatizaciju i medije odlučio je predložiti samo dva kandidata za članove Nadzornog odbora HRT-a. Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Odbor je odlučio jednoglasno (s 10 glasova ”ZA”) predložiti Hrvatskom saboru imenovanje doc.dr.sc. Viktora Gotovca i Gorana Krmpotića za članove Nadzornog odbora HRT-a, te je utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.