Prijava filmova u natjecateljski program 63. Pulskog filmskog festivala

Poštovani,
obavještavamo Vas da rok za prijavu filmova u natjecateljski program 63. Pulskog filmskog festivala završava 31. ožujka u ponoć.
Ukoliko ste zainteresirani za prijavu filmova u Hrvatski program ili Kratku Pulu, svoje radove još uvijek možete prijaviti na mrežnoj stranici Pula Film Festivala.
Podsjećamo da su obje kategorije definirane sljedećim pravilima:
- Hrvatski film - filmovi koji su dobili potporu na natječaju HAVC-a kao hrvatske produkcije i filmovi u kojima je hrvatski produkcijski udio ili sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veće od 50%
- Manjinska hrvatska koprodukcija – filmovi u kojima je udio hrvatskog producenta (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.
Sva pitanja u vezi s prijavama slobodno uputite na e-mail adresu andreja@pulafilmfestival.hr.