Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Dana 1. siječnja 2015. godine na snagu stupa Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela kojim se uređuje postupak kategorizacije filmova s obzirom na njihovu preporučenu dostupnost različitim dobnim skupinama, te način označavanja kategorija filmova u svrhu zaštite maloljetnika od mogućeg štetnog utjecaja sadržaja neprimjerenih njihovoj dobi.
Ovim se Pravilnikom također propisuju prava i obaveze distributera koji su dužni podnijeti zahtjev za kategorizacijom audiovizualnih djela koja se prikazuju ili stavljaju u promet na području Republike Hrvatske te obaveze prikazivača koji su dužni na istaknutim mjestima vidljivo označiti dodijeljenu kategoriju filma. Kategorije filmova unose se u bazu Hrvatskog audiovizualnog centra putem korisničkog portala.