Poziv za Scenaristički program Krsto Papić u 2018.

Scenaristički program «Krsto Papić» Društva hrvatskih filmskih redatelja namijenjen je poticanju istraživanja i radu na razvoju scenarija za srednjemetražni i dugometražni dokumentarni film. Cilj je poticanje rada na dokumentarnim filmovima inovativnog autorskog pristupa i/ ili relevantne suvremene tematike koji imaju zahtjevan proces istraživanja. Na Scenaristički program «Krsto Papić» mogu se prijaviti redoviti članovi strukovnih udruga u audiovizualnoj djelatnosti i studenti i diplomanti audiovizualnih studija u Republici Hrvatskoj. Na Scenaristički program «Krsto Papić»  ne mogu se prijaviti projekti koji su već drugdje dobili financijska sredstva za razvoj projekta ili produkciju projekta. Projekti se prijavljuju na obrascu Prijavnice, uz koji kandidati trebaju priložiti: Motivacijsko pismo, Detaljan plan istraživanja, Sinopsis, Autorsku koncepciju, Detaljnu biografiju i filmografiju autora, DVD  ili link s primjerom prethodnog rada autora (poželjno) i Potvrdu o članstvu u strukovnoj udruzi ili potvrdu visokoobrazovne ustanove o statusu studenta audiovizualnih studija odnosno preslik diplome. Od pristiglih prijedloga  stručni će žiri u sastavu: Hrvoje Mabić, Nebojša Slijepčević i Vlatka Vorkapićodabrati do šest projekata/polaznika programa. Članovi stručnog žirija ujedno su i supervizori, a pri odabiru će se rukovoditi prvenstveno kvalitetom ponuđenih projekata. Odabrani projekti mogu dobiti potporu od 7.000,00 do 15.000,00 kn neto, a visinu potpore odredjuje stručni žiri, vrednujući složenost i specifične potrebe svakog projekta. S autorima čiji su projekti odabrani sklopit će se autorski ugovor, a isplata odobrenih sredstava izvršit će se na žiro račun autora, i to 60%nakon sklapanja ugovora, a 40% nakon dostavljene dokumentacije i kolaudacije scenarija od strane supervizora. Polaznici programa obvezni su nakon tri mjeseca supervizorima prezentirati tijek istraživanja, a nakon najduže 6 mjeseci od dana potpisa ugovora isporučiti: Sinops, Treatment, Scenarij, Autorsku koncepciju i Detaljno izvješće o istraživanju s popratnom dokumentacijom (napr. foto ili video dokumentaciju, transkripte razgovora i sl.) u pisanom i digitalnom obliku. Supervizori su dužni u roku od 15 dana pregledati izvješća i dokumentaciju te obaviti kolaudaciju scenarija, kojom se odobrava isplata preostalih sredstava. U slučaju odustajanja od sudjelovanja u programu, bez obzira na razlog, polaznik je obvezan pisanim putem obavijestiti DHFR, a primljena sredstva vratiti isplatitelju u punom iznosu. Prijavnicu s dokumentacijomkandidati trebaju poslati poštom na adresu Društva hrvatskih filmskih redatelja, Zagreb, Boškovićeva 23, do zaključno 15. lipnja 2018. godine. Obrazac Prijavnice kandidati mogu naći na web stranici Društva hrvatskih filmskih redatelja. Stručni žiri objavit će imena odabranih polaznika Scenarističkog programa «Krsto Papić» najkasnije 10. srpnja 2018.