Otvoren poziv hrvatskim producentima i redateljima za hrvatskog kandidata za 91. 'Oscar'

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (Akademija) u kategoriji najbolji film na stranom jeziku. Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi filmovi (preko 40 minuta) pod većinskom kreativnom kontrolom državljana Republike Hrvatske ili osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju u Republici Hrvatskoj u razdoblju između ne prije 1. listopada 2017. i ne kasnije od 30. rujna 2018. Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu.
U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' producent treba dostaviti sljedeće dokumente:
1. izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili  na prijavljenom filmu, potpisanu od strane producenta i redatelja i izjavu da film ima riješena sva autorska prava
2. scanove ili kopije isječaka iz dnevnih novina i magazina kojima se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji (najmanje 7 dana u kontinuitetu od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. – u slučaju distribucije filma nakon odabira hrvatskog kandidata za 'Oscara', isječke dostaviti do 25. rujna tekuće godine)
3. potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma u navedenom roku
4. najavnu i odjavnu špicu filma u svrhu utvrđivanja članova filmske ekipe.
5. popis nagrada koje je film osvojio te podaci o međunarodnoj distribuciji
Film koji bude izabran za hrvatskog kandidata za 91. nagradu 'Oscar' treba dostaviti:
1. sinopsis filma na engleskom jeziku
2. biografiju redatelja s filmografijom na engleskom jeziku
3. fotografiju redatelja
4. plakat filma.
Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr  (ako dokumente šaljete mailom izradite ih u .pdf ili .docx ili .doc format i napravite ovjeru elektronskim potpisom).
Izbor hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti i Pravilnikom  HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti. U slučaju da se pravilnici razlikuju primjenjuju se pravila Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti. U slučaju da Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni bit će o tome pravovremeno obaviješteni.
Prijava izabranog hrvatskog kandidata obavit će se elektronskim putem (online submission), pa se uz pisane/tiskane dokumente pripremite iste i u elektronskom formatu prema uputama i pravilima Akademije i HDFD-a. Rok za prijavu filmova Hrvatskom društvu filmskih djelatnika je 4. srpnja 2018. godine. Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, te će o tome biti obaviješteni. Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba predati i o roku za dostavu kopije filma za potrebe projekcija za izbornu Komisiju. Projekcije filmova u konkurenciji su zatvorenog tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a.