Objava za medije

Temeljem novinskih i internetskih članaka u kojima se članicu Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra Dariju Kulenović Gudan tendenciozno optužuje za mogući sukob interesa, Hrvatska udruga producenata izjavljuje da navodnog sukoba interesa nema niti može biti jer su administrativne i programske funkcije unutar Hrvatskog audiovizualnog centra potpuno odvojene. Programske prijedloge i odluke donosi isključivo Hrvatsko audiovizualno vijeće, dok Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra nadzire administrativno poslovanje i likvidnost centra. Hrvatska udruga producenata je kandidirala svoju članicu gospođu Kulenović Gudan na javni natječaj Ministarstva kulture, a prema Zakonu o audiovizualnim djalatnostima koji nalaže da kandidate za izbor u Upravni odbor predlažu strukovne udruge iz polja audiovizualne djelatnosti. Zakonom je predviđeno da struka kontrolira rad Hrvatskog audiovizualnog centra. U interesu struke je da rad nadgleda djelatna osoba jer aktivan sudionik audiovizualne djelatnosti najbolje poznaje suvremenu filmsku proizvodnju i može kvalitetno zastupati interese i potrebe domaće audiovizualne industrije.