Konačna lista kandidata za izbor devet članova Programskog vijeća HRT-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 10. sjednici, održanoj 9. listopada 2012. godine sve kandidature zaprimljene na javni poziv za izbor devet članova Programskog vijeća HRT-a, objavljen 16. srpnja 2012. godine u ”Večernjem listu”, ”Jutarnjem listu”, ”Novom listu”, ”Slobodnoj Dalmaciji” i ”Glasu Slavonije”, te na teletekstu Hrvatske radiotelevizije i web stranicama Hrvatskog sabora i Hrvatske radiotelevizije, te je utvrdio da od 32 zaprimljene kandidature njih 30 ispunjava zakonske uvjete i uvjete iz javnog poziva. Odbor je svih 30 kandidata za članove Programskog vijeća HRT-a pozvao na razgovor, te je s onim kandidatima koji su se odazvali pozivu obavio razgovor na 11. sjednici Odbora, održanoj 16. i 17. listopada 2012. godine.

Nakon obavljenih razgovora s kandidatima Odbor je jednoglasno (s 9 glasova ”ZA”) donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

Sukladno članku 25. stavak 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Hrvatskome saboru dostavlja se sljedeća lista kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom za članove Programskog vijeća HRT-a:

1. Drago Asić
2. Iva Biondić
3. Mirjana Bohanec Vidović
4. Đemal Bratić
5. dr.sc. Josip Čerina
6. Zvonimir Franjković
7. Boško Grubić
8. Vladimir Ham
9. Željka Jelavić
10. prim.dr. Josip Jelić
11. prof.dr.sc. Vlado Jukić
12. Diana Koller
13. dr.sc. Bruno Kragić
14. Stanko Kučan
15. Ivanka Luetić Boban
16. Nela Marasović
17. dr.sc. Ivica Maštruko
18. prof.dr.sc. Marina Mučalo
19. prof.dr.sc. Đuro Njavro
20. mr.sc. Nina Obuljen Koržinek
21. Arsen Oremović
22. prof.dr.sc. Slobodan Prosperov Novak
23. Ivan Pšenica
24. Sanja Ravlić
25. Neda Ritz
26. Ivan Sabljić
27. Zoran Šangut
28. prof. Robert Šimrak
29. Verica Tomić
30. Mladen Vušković

PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Vukšić