Javni poziv DHFR-a za predlaganje programa i projekata za 2013.

Društvo hrvatskih filmskih redatelja raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata za poticanje stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti u audiovizualnoj djelatnosti za 2013. godinu. Stručno povjerenstvo DHFR-a odabrat će između pristiglih programa i projekata koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva one koji se izdvajaju svojom kvalitetom, značajem i mogućnošću realizacije. DHFR će sufinancirati odobrene programe i projekte najviše do 80% iznosa ukupnih troškova.
Na Javni poziv se mogu prijaviti programi i projekti:
1. za izdavanje knjiga, brošura i/ili časopisa u audiovizualnoj kulturi;
2. stručnog usavršavanja autora (sudjelovanje na  seminarima, radionicama i sl.)
3. za predstavljanje i/ili promicanje audiovizualnih djela hrvatskih autora u zemlji ili inozemstvu
4. za filmske manifestacije, festivale i slične audiovizualne programe
5. za obrazovne programe u audiovizualnoj djelatnosti

POSEBNA NAPOMENA: sufinanciranje programa i projekata ne odnosi se na proizvodnju audiovizualnih djela.
Pravo podnošenja prijedloga imaju umjetničke organizacije, samostalni umjetnici-autori (ukoliko se prijavljuju s programima i projektima za stručno usavršavanje), udruge, ustanove i druge pravne osobe registrirane za  obavljanje audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Prijedlog programa ili projekta, uz obrazloženje, mora sadržavati operativni i financijski plan,  iznos sredstava koja se traže od DHFR-a za realizaciju programa,  s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz vlastitog prihoda i/ili drugih izvora. Programi izdavačke djelatnosti trebaju sadržavati podatke o knjizi - opis rukopisa (tematika i struktura djela), podatke o autoru i uredniku, te dokaz o pravu objavljivanja tj. o pribavljenim autorskim pravima. Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji trebaju za svaki program ili projekt obavezno dostaviti podatke o autorima/izvođačima programa ili projekta, a program mora biti dovršen najkasnije do 28.02.2014. godine.

Prijedloge programa ili projekata, te popunjen obrazac Prijave koji se može dobiti na web stranicama DHFR-a (www.dhfr.hr),  treba dostaviti u tri primjerka na adresu: DHFR, Nova ves 18, 10 000 Zagreb. Prijedlozi se primaju do 31. 01. 2013. (uvažava se poštanski žig). Prijedloge će razmatrati tročlano stručno povjerenstvo DHFR-a. Rezultati Javnog poziva biti će objavljeni na web stranicama DHFR-a najkasnije do 28.02.2013.