Izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2011. godinu

Vlada RH izrazila je mišljenje da Hrvatski sabor ne bi trebao prihvatiti Izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2011. godinu.

Tekst obrazloženja Vlade RH i Izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2011. godinu možete pronaći na: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=49778&sec=4605