HAVC Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2013. godini

Na temelju Zakona o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 76/07, 90/11) Hrvatsko audiovizualno vijeće Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2013. godini

I.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke osobe i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

II.
U program komplementarnih djelatnosti spadaju programi:
1. zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost
2. filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije
3. djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture
4. programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela
5. proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti
6. izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti
7. programi stručnog usavršavanja i
8. programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe koji su od interesa za Republiku Hrvatsku: programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano.

III.
Javni poziv je otvoren do 23. studenoga 2012. godine, a objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.
Rezultati se objavljuju 80 dana po zatvaranju Javnog poziva.

IV.
Prijave se podnose na prijavnici koja se nalazi na internetskoj stranici centra: www.havc.hr.
Popunjene prijavnice, detaljan opis programa i detaljno specificirani troškovnik programa predlagatelji trebaju dostaviti ispisane u jednom primjerku te u jednom primjerku na elektroničkom nosaču na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2013. godini).

V.
Nepotpune, netočne i nepravodobne prijavnice te prijavnice uz koje nije priložena tražena dokumentacija, neće se razmatrati.

VI.
U iznimnim slučajevima razmatrat će se prijave koje nisu dostavljene u naznačenom roku i to samo u slučajevima kad podnositelj podnese dokaz o opravdanoj nemogućnosti prijave programa u gore naznačenom roku.

VII.
Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika.

VIII.
Odobreni programi sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Zagreb, 24. listopada 2012.