DHFR - Javni poziv za predlaganje AV programa i projekata za 2014.

Društvo hrvatskih filmskih redatelja raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata za poticanje stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti u audiovizualnoj djelatnosti za 2014. godinu. Stručno povjerenstvo DHFR-a odabrat će između pristiglih programa i projekata koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva one koji se izdvajaju svojom kvalitetom, značajem i mogućnošću realizacije.  DHFR će sufinancirati odobrene programe i projekte najviše do 80% iznosa ukupnih troškova, s najvećim pojedinačnim iznosom do 40.000,00 kn. Na Javni poziv se mogu prijaviti programi i projekti:
1. za izdavanje knjiga, brošura i/ili časopisa u audiovizualnoj kulturi;
2. stručnog usavršavanja autora (sudjelovanje na  seminarima, radionicama i sl.)
3. za predstavljanje i/ili promicanje audiovizualnih djela hrvatskih autora u zemlji ili inozemstvu
4. za filmske manifestacije, festivale i slične audiovizualne programe
5. za obrazovne programe u audiovizualnoj djelatnosti
POSEBNE NAPOMENE:  Sufinanciranje programa i projekata ne odnosi se na proizvodnju audiovizualnih djela. Prijavljeni programi moraju biti započeti u 2014. godini, a njihov dovršetak mora biti u roku od godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o sufinanciranju. Pravo podnošenja prijedloga imaju umjetničke organizacije, samostalni umjetnici-autori udruge, ustanove i druge pravne osobe registrirane za obavljanje audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Prijedlog programa ili projekta, uz obrazloženje, mora sadržavati  terminski plan realizacije programa  i financijski plan,  iznos sredstava koja se traže od DHFR-a za realizaciju programa,  s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz vlastitog prihoda i/ili drugih izvora. Programi izdavačke djelatnosti trebaju sadržavati podatke o knjizi - opis rukopisa (tematika i struktura djela), podatke o autoru i uredniku, te dokaz o pravu objavljivanja tj. o pribavljenim autorskim pravima. Prijedloge programa ili projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva, te popunjen obrazac Prijave koji se može dobiti na web stranicama DHFR-a (www.dhfr.hr),  treba dostaviti u tri primjerka na adresu:  DHFR, Nova Ves 18, 10000 Zagreb. Prijedlozi se primaju do 15. 09. 2014. (uvažava se poštanski žig). Rezultati Javnog poziva biti će objavljeni na web stranicama DHFR-a najkasnije do 01.10.2014.