Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA organizira Infodan na temu televizijskoga prikazivanja i razvoja publike

Potprogram MEDIA olakšava prijavu na temelju poziva koji se odnosi na dodjelu potpora za televizijsko prikazivanje europskih audiovizualnih djela, podrazumijevajući sufinanciranje razvoja pojedinačnih ili serijskih televizijskih projekata. Naglasak je, naime, stavljen na sudjelovanje najmanje triju televizijskih kuća (umjesto dosadašnjih četiriju!) s minimalnim financijskim sudjelovanjem od 0,1% od ukupnoga sufinanciranja televizijskoga projekta ako on dolazi iz Hrvatske. Pritom je i nadalje u fokusu što tješnja suradnja između producenata i televizijskih kuća, s obzirom na to da su producentske tvrtke jedini mogući prijavitelji u okviru potpore za televizijsko prikazivanje.
Novi poziv za prijavu projekata koji je usmjeren na razvoj publikeu okviru svojih prioriteta i ciljanih aktivnosti u prvi plan stavlja događanja vezana uz programsko osmišljavanje važnih i uspješnih nenacionalnih europskih filmova na različitim distribucijskim platformama, promidžbene aktivnosti, kao i unaprjeđenje suradnje između inicijativa filmske pismenosti u Europi sa svrhom ostvarivanja veće produktivnosti i isticanja europske dimenzije.
Sudionicima Infodana detaljno će biti predstavljene prijavnice poziva koji se odnose na dodjelu tih dviju vrsta potpora (za televizijsko prikazivanje i razvoj publike), uključujući evaluacijski vodič i kriterije ocjenjivanja.
Svoj su dolazak također najavili  ravnateljica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić te ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar.
Infodan će se održati 6. ožujka 2014. u Dvorani Müller u zagrebačkome Kinu Europa, s početkom u 10 sati i predviđenim trosatnim trajanjem.
Infodan je organiziran u suradnji s Agencijom za elektroničke medije.
Ljubazno molimo sve zainteresirane, s obzirom na ograničenost mjesta, da svoj dolazak potvrde najkasnije do 4. ožujka 2014. na:martina.petrovic@mediadesk.hr.
Prednost prilikom prijave za sudjelovanje u Infodanu imaju televizijske kuće i producentske tvrtke.