Kontakt

Hrvatska udruga producenata
Nova Ves 18
10000 Zagreb
Hrvatska

tel/fax: +385 (0)1 4666550
e-mail: info@hrup.hr

Predsjednik:
Boris T. Matić

Dopredsjednik:
Hrvoje Osvadić

Upravni odbor:
Boris T. Matić, Hrvoje Osvadić, Tamara Babun, Lado Skorin, Vanja Sremac

Nadzorni odbor:
Ivan Maloča, Marina Andree Škop, Dijana Mlađenović

Tajnica:
Nataša Petrović

Zapisničarka:
Tena Gojić