Kontakt

Hrvatska udruga producenata
Nova Ves 18
10000 Zagreb
Hrvatska

Tajništvo:
tel: +385 (0)1 4666550
e-mail: tajnistvo@hrup.hr

Predsjednica:
Maja Vukić

Dopredsjednik:
Hrvoje Laurenta

Upravni odbor:
Marina Andree Škop, Tibor Keser, Hrvoje Laurenta, Tina Tišljar, Maja Vukić

Nadzorni odbor:
Boris T. Matić, Lado Skorin, Vanja Sremac

Međunarodni odnosi:
Tamara Babun