Kontakt

Hrvatska udruga producenata
Nova Ves 18
10000 Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme tajništva:
pon-pet 11-15 sati
rad sa strankama četvrtkom 11-15 sati
tel: +385 (0)1 4666550
e-mail: tajnistvo@hrup.hr
gsm: +385 (0)91 5050776 (Nataša)

Predsjednik:
Boris T. Matić

Dopredsjednica:
Vanja Sremac

Upravni odbor:
Hrvoje Laurenta, Boris T. Matić, Lado Skorin, Vanja Sremac, Maja Vukić

Nadzorni odbor:
Tamara Babun, Hrvoje Osvadić, Marina Andree Škop

Tajnica:
Nataša Petrović

Zapisničarka:
Inja Korać