Kontakt

Hrvatska udruga producenata
Nova Ves 18
10000 Zagreb
Hrvatska

tel/fax: +385 (0)1 4666550
e-mail: info@hrup.hr

Predsjednik:
Boris T. Matić

Dopredsjednica:
Vanja Sremac

Upravni odbor:
Hrvoje Laurenta, Boris T. Matić, Lado Skorin, Vanja Sremac, Maja Vukić

Nadzorni odbor:
Tamara Babun, Hrvoje Osvadić, Marina Andree Škop

Tajnica:
Nataša Petrović

Zapisničarka:
Inja Korać